Ziyarətçilər

 • Tikinti-inşaat şirkətlərinin rəhbərləri
 • Tikinti-inşaat şirkətlərinin tədarük üzrə menecerləri
 • Tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən xarici şirkət nümayəndələri
 • Tikinti materiallarının distribütorları və satıcıları
 • Tikinti texnikalarının distribütorları və satıcıları
 • Maşınqayırma, metallurgiya zavodlarının rəhbərləri
 • Baş mühəndislər
 • Mühəndislər
 • Arxitektorlar
 • Dövlət strukturları
 • Dizaynerlər
 • İş icraçıları
 • Neft və tibb şirkətlərinin, habelə turizm komplekslərinin təchizat şöbələrinin rəhbərləri
 • Banklar və digər maliyyə müəssisələrinin təchizat və tədarük şöbələrinin rəhbərləri
 • İdman komplekslərinin texniki şöbəsi
 • Mətbuat nümayəndələri
 • Diplomatik korpus

TƏRƏFDAŞLAR

SƏRGİYƏ QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN